Hiển thị kết quả duy nhất

-6%

Băng dính, băng keo

Băng dính 2 giấy 5cm

8.500
-9%

Băng dính, băng keo

Băng dính 2 mặt 1 cm

2.000
-5%

Băng dính, băng keo

Băng dính 2 mặt 2cm và 2.5cm

3.800
-7%

Băng dính, băng keo

Băng dính 2 mặt 5cm

6.500
-9%
-8%

Băng dính, băng keo

băng dính đục 5cm 200ya

23.000
-10%

Băng dính, băng keo

Băng dính giấy 2 mặt 2.5cm

4.500
-10%

Băng dính, băng keo

Băng dính trong 5cm 500ya

45.000
-13%

Băng dính, băng keo

Băng dính xi 5cm dài 12yard

13.000
-7%

Băng dính, băng keo

Băng dính xốp đen 2cm và 2.5cm

13.000
-13%
-4%

Băng dính, cắt băng dính

Cắt băng dính 5cm Deli 801

36.500
-3%

Băng dính, cắt băng dính

Cắt băng dính dân hoa 5cm

35.000
-9%

Băng dính, cắt băng dính

Cắt băng dính văn phòng dân hoa 350

20.000
-7%

Băng dính, cắt băng dính

Cắt băng dính văn phòng Deli 808

28.000